seabank - các bài viết về seabank, tin tức seabank

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
692,13 +11,90 / +1,75%
Lúc 03/04/2020 11:29:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 124.228.902
GTGD: 1,71 triệu
Sàn
HNX-Index
97,17 +1,56 / +1,63%
Lúc 03/04/2020 11:29:28
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 29.148.115
GTGD: 235.684,00
Sàn
UPCOM-Index
49,04 +0,41 / +0,84%
Lúc 03/04/2020 11:29:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 11.806.021
GTGD: 139.681,00

Nguồn: VPBS