SCIC - các bài viết về SCIC, tin tức SCIC

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
996,83 -3,73 / -0,37%
Lúc 21/11/2019 09:44:34
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 32.412.015
GTGD: 647.856,00
Sàn
HNX-Index
104,52 -0,39 / -0,37%
Lúc 21/11/2019 09:44:34
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 4.746.358
GTGD: 50.286,00
Sàn
UPCOM-Index
56,70 -0,18 / -0,32%
Lúc 21/11/2019 09:44:34
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 1.841.113
GTGD: 20.664,00

Nguồn: VPBS