sàm sỡ - các bài viết về sàm sỡ, tin tức sàm sỡ

1
Sàn
VN-Index
1.014,46 +1,69 / +0,17%
Lúc 14/11/2019 10:14:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 42.116.684
GTGD: 749.020,00
Sàn
HNX-Index
107,05 -0,15 / -0,14%
Lúc 14/11/2019 10:14:25
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 9.143.764
GTGD: 74.330,00
Sàn
UPCOM-Index
57,10 +0,28 / +0,49%
Lúc 14/11/2019 10:14:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 3.339.335
GTGD: 64.147,00

Nguồn: VPBS