S. Nguyễn Trí Hiếu - các bài viết về S. Nguyễn Trí Hiếu, tin tức S. Nguyễn Trí Hiếu

  • Năm 2019, nên đầu tư gì để sinh lời cao?

    Năm 2019, nên đầu tư gì để sinh lời cao?

    Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, 2019 là một năm mà thị trường tài chính dự báo tiếp tục có nhiều biến động, cho nên không nên “bỏ tất cả trứng vào một giỏ.
    Tháng 02, 05,2019 | 09:12
1
Sàn
VN-Index
993,18 +2,82 / +0,28%
Lúc 23/09/2019 09:29:19
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 14.476.554
GTGD: 584.983,00
Sàn
HNX-Index
104,16 +0,02 / +0,02%
Lúc 23/09/2019 09:29:19
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 3.059.630
GTGD: 29.833,00
Sàn
UPCOM-Index
56,93 -0,04 / -0,07%
Lúc 23/09/2019 09:29:19
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 994.227
GTGD: 24.597,00

Nguồn: VPBS