Rác thải sinh hoạt - các bài viết về Rác thải sinh hoạt, tin tức Rác thải sinh hoạt

1
Sàn
VN-Index
678,40 +15,87 / +2,40%
Lúc 01/04/2020 13:59:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 205.192.941
GTGD: 2,82 triệu
Sàn
HNX-Index
94,76 +2,12 / +2,29%
Lúc 01/04/2020 13:59:26
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
31/03/2020
91,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 30.433.785
GTGD: 263.499,00
Sàn
UPCOM-Index
48,45 +0,71 / +1,49%
Lúc 01/04/2020 13:59:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 13.981.089
GTGD: 177.419,00

Nguồn: VPBS