quy hoạch - các bài viết về quy hoạch, tin tức quy hoạch

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
857,99 +5,25 / +0,62%
Lúc 25/05/2020 13:00:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 165.032.202
GTGD: 3,00 triệu
Sàn
HNX-Index
108,73 +1,69 / +1,58%
Lúc 25/05/2020 13:00:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 26.005.382
GTGD: 309.847,00
Sàn
UPCOM-Index
54,77 +0,53 / +0,98%
Lúc 25/05/2020 13:00:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 8.482.929
GTGD: 143.683,00

Nguồn: VPBS