Quy hoạch chung - các bài viết về Quy hoạch chung, tin tức Quy hoạch chung

1
Sàn
VN-Index
931,41 -3,36 / -0,36%
Lúc 18/02/2020 09:59:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 50.541.914
GTGD: 892.187,00
Sàn
HNX-Index
109,87 +0,30 / +0,27%
Lúc 18/02/2020 09:59:28
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 7.832.430
GTGD: 90.913,00
Sàn
UPCOM-Index
56,25 -0,01 / -0,02%
Lúc 18/02/2020 09:59:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 4.910.736
GTGD: 199.488,00

Nguồn: VPBS