quy định về chơi họ - các bài viết về quy định về chơi họ, tin tức quy định về chơi họ

  • Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

    Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

    Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải; 15 tuổi có thể làm thành viên dây họ; Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất,... là một trong những chính sách sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019.
    Tháng 04, 01,2019 | 07:43
Sàn
VN-Index
982,00 +0,97 / +0,10%
Lúc 20/08/2019 11:59:31
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 381
KLGD: 82.135.400
GTGD: 1,77 triệu
Sàn
HNX-Index
102,74 +0,16 / +0,16%
Lúc 20/08/2019 11:59:31
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 21.978.285
GTGD: 239.935,00
Sàn
UPCOM-Index
57,57 -0,03 / -0,05%
Lúc 20/08/2019 11:59:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 295
KLGD: 10.589.794
GTGD: 223.103,00

Nguồn: VPBS