quy định mới tại dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi - các bài viết về quy định mới tại dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, tin tức quy định mới tại dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

1
Sàn
VN-Index
891,43 -4,54 / -0,51%
Lúc 27/02/2020 10:59:41
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 73.783.580
GTGD: 1,53 triệu
Sàn
HNX-Index
107,66 +1,05 / +0,98%
Lúc 27/02/2020 10:59:41
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 20.591.725
GTGD: 205.306,00
Sàn
UPCOM-Index
55,54 +0,20 / +0,36%
Lúc 27/02/2020 10:59:41
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 9.910.735
GTGD: 283.143,00

Nguồn: VPBS