quản lý thị trường - các bài viết về quản lý thị trường, tin tức quản lý thị trường

1
Sàn
VN-Index
931,56 +2,80 / +0,30%
Lúc 20/02/2020 13:59:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 159.137.015
GTGD: 2,54 triệu
Sàn
HNX-Index
109,19 -0,11 / -0,10%
Lúc 20/02/2020 13:59:31
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 30.933.305
GTGD: 360.708,00
Sàn
UPCOM-Index
56,23 -0,17 / -0,30%
Lúc 20/02/2020 13:59:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 9.603.933
GTGD: 155.324,00

Nguồn: VPBS