QLTT Hà Nội - các bài viết về QLTT Hà Nội, tin tức QLTT Hà Nội

Sàn
VN-Index
877,89 +13,39 / +1,55%
Lúc 09/07/2020 14:29:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 276.181.409
GTGD: 4,67 triệu
Sàn
HNX-Index
116,01 +1,64 / +1,43%
Lúc 09/07/2020 14:29:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 46.278.815
GTGD: 447.720,00
Sàn
UPCOM-Index
57,11 +0,33 / +0,58%
Lúc 09/07/2020 14:29:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 21.776.904
GTGD: 275.433,00

Nguồn: VPBS