phục hồi du lịch sau COVID-19 - các bài viết về phục hồi du lịch sau COVID-19, tin tức phục hồi du lịch sau COVID-19

  • [Café cuối tuần] Đón đầu phục hồi du lịch bằng chiến lược nhân sự

    [Café cuối tuần] Đón đầu phục hồi du lịch bằng chiến lược nhân sự

    Thay vì ngồi chờ cho hết dịch bệnh, một công ty lữ hành tận dụng thời gian tạm dừng hoạt động để tiến hành tái cơ cấu nhân sự toàn diện. Đây là bài học cho nhiều doanh nghiệp khác để đối phó với tác động của đại dịch COVID-19 đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lĩnh vực quan trọng này.
    Tháng 05, 23,2020 | 07:42
1