Phó Chủ tịch VAFI - các bài viết về Phó Chủ tịch VAFI, tin tức Phó Chủ tịch VAFI

Sàn
VN-Index
871,99 +2,08 / +0,24%
Lúc 16/07/2020 09:44:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 39.403.694
GTGD: 573.283,00
Sàn
HNX-Index
116,33 +0,42 / +0,36%
Lúc 16/07/2020 09:44:23
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 11.083.247
GTGD: 139.084,00
Sàn
UPCOM-Index
56,97 -0,01 / -0,02%
Lúc 16/07/2020 09:44:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 2.337.242
GTGD: 27.390,00

Nguồn: VPBS