phát triển hạ tầng giao thông - các bài viết về phát triển hạ tầng giao thông, tin tức phát triển hạ tầng giao thông

1
Sàn
VN-Index
1.013,88 +1,11 / +0,11%
Lúc 14/11/2019 13:44:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 137.072.288
GTGD: 2,68 triệu
Sàn
HNX-Index
106,83 -0,37 / -0,35%
Lúc 14/11/2019 13:44:25
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 17.215.945
GTGD: 203.308,00
Sàn
UPCOM-Index
56,76 -0,06 / -0,11%
Lúc 14/11/2019 13:44:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 7.535.305
GTGD: 153.274,00

Nguồn: VPBS