Phát hành trái phiếu - các bài viết về Phát hành trái phiếu, tin tức Phát hành trái phiếu

1 2 3 4
Sàn
VN-Index
850,16 +3,24 / +0,38%
Lúc 13/08/2020 10:14:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 72.709.506
GTGD: 1,28 triệu
Sàn
HNX-Index
116,28 +0,18 / +0,16%
Lúc 13/08/2020 10:14:16
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 15.290.569
GTGD: 166.424,00
Sàn
UPCOM-Index
56,90 +0,12 / +0,21%
Lúc 13/08/2020 10:14:16
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 6.204.520
GTGD: 83.763,00

Nguồn: VPBS