phát hành trái phiếu riêng lẻ - các bài viết về phát hành trái phiếu riêng lẻ, tin tức phát hành trái phiếu riêng lẻ

1
Sàn
VN-Index
753,87 -6,46 / -0,85%
Lúc 10/04/2020 13:59:37
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 282.734.171
GTGD: 3,42 triệu
Sàn
HNX-Index
105,92 +0,84 / +0,80%
Lúc 10/04/2020 13:59:37
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 46.357.699
GTGD: 412.153,00
Sàn
UPCOM-Index
50,52 -0,22 / -0,43%
Lúc 10/04/2020 13:59:38
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 15.921.549
GTGD: 152.069,00

Nguồn: VPBS