phân tích cổ phiếu hhs - các bài viết về phân tích cổ phiếu hhs, tin tức phân tích cổ phiếu hhs

Sàn
VN-Index
871,54 +0,33 / +0,04%
Lúc 13/07/2020 11:29:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 125.935.287
GTGD: 2,10 triệu
Sàn
HNX-Index
115,52 -0,14 / -0,12%
Lúc 13/07/2020 11:29:18
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 20.321.849
GTGD: 212.551,00
Sàn
UPCOM-Index
57,40 +0,15 / +0,26%
Lúc 13/07/2020 11:29:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 7.684.223
GTGD: 113.075,00

Nguồn: VPBS