phản đối - các bài viết về phản đối, tin tức phản đối

1
Sàn
VN-Index
990,83 +1,01 / +0,10%
Lúc 18/10/2019 09:29:52
Cao nhất
18/03/2019
1007,92
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 18.328.162
GTGD: 304.874,00
Sàn
HNX-Index
106,07 0,00 / 0,00%
Lúc 18/10/2019 09:29:52
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 2.695.712
GTGD: 26.021,00
Sàn
UPCOM-Index
56,42 -0,05 / -0,09%
Lúc 18/10/2019 09:29:52
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 641.446
GTGD: 12.796,00

Nguồn: VPBS