Phạm nhật vượng - các bài viết về Phạm nhật vượng, tin tức Phạm nhật vượng

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
936,22 -1,23 / -0,13%
Lúc 17/02/2020 10:29:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 75.006.221
GTGD: 1,31 triệu
Sàn
HNX-Index
109,60 -0,14 / -0,13%
Lúc 17/02/2020 10:29:26
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 12.974.118
GTGD: 137.154,00
Sàn
UPCOM-Index
56,42 -0,05 / -0,09%
Lúc 17/02/2020 10:29:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 3.350.039
GTGD: 56.748,00

Nguồn: VPBS