PCCC - các bài viết về PCCC, tin tức PCCC

1 2
Sàn
VN-Index
659,25 -36,81 / -5,29%
Lúc 30/03/2020 10:59:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 122.939.930
GTGD: 1,49 triệu
Sàn
HNX-Index
93,21 -4,14 / -4,25%
Lúc 30/03/2020 10:59:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
24/03/2020
95,90
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 25.584.308
GTGD: 197.593,00
Sàn
UPCOM-Index
47,62 -1,20 / -2,46%
Lúc 30/03/2020 10:59:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 10.137.169
GTGD: 93.728,00

Nguồn: VPBS