ông trùm - các bài viết về ông trùm, tin tức ông trùm

Sàn
VN-Index
864,96 -3,76 / -0,43%
Lúc 14/07/2020 09:44:20
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 36.614.404
GTGD: 573.367,00
Sàn
HNX-Index
115,74 +0,09 / +0,08%
Lúc 14/07/2020 09:44:20
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 9.376.168
GTGD: 75.073,00
Sàn
UPCOM-Index
57,04 -0,24 / -0,42%
Lúc 14/07/2020 09:44:20
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 3.010.307
GTGD: 41.748,00

Nguồn: VPBS