ông Nguyễn Khắc Định - các bài viết về ông Nguyễn Khắc Định, tin tức ông Nguyễn Khắc Định

1
Sàn
VN-Index
897,32 +3,28 / +0,37%
Lúc 18/09/2020 09:29:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 36.101.350
GTGD: 581.114,00
Sàn
HNX-Index
128,77 +0,30 / +0,23%
Lúc 18/09/2020 09:29:26
Cao nhất
17/09/2020
127,54
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 5.260.561
GTGD: 56.018,00
Sàn
UPCOM-Index
59,88 +0,01 / +0,02%
Lúc 18/09/2020 09:29:26
Cao nhất
17/09/2020
59,63
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 11.773.221
GTGD: 76.150,00

Nguồn: VPBS