ông Lê Thanh Thản - các bài viết về ông Lê Thanh Thản, tin tức ông Lê Thanh Thản

Sàn
VN-Index
872,20 +2,29 / +0,26%
Lúc 16/07/2020 10:14:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 64.950.975
GTGD: 1,00 triệu
Sàn
HNX-Index
116,06 +0,15 / +0,13%
Lúc 16/07/2020 10:14:23
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 15.199.332
GTGD: 180.723,00
Sàn
UPCOM-Index
57,12 +0,14 / +0,25%
Lúc 16/07/2020 10:14:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 4.227.623
GTGD: 58.721,00

Nguồn: VPBS