Ông Hồ Hùng Anh - các bài viết về Ông Hồ Hùng Anh, tin tức Ông Hồ Hùng Anh

1
Sàn
VN-Index
993,08 +2,72 / +0,27%
Lúc 23/09/2019 09:44:19
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 24.588.843
GTGD: 805.657,00
Sàn
HNX-Index
103,95 -0,19 / -0,18%
Lúc 23/09/2019 09:44:19
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 4.995.508
GTGD: 53.683,00
Sàn
UPCOM-Index
56,82 -0,15 / -0,26%
Lúc 23/09/2019 09:44:19
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 1.501.249
GTGD: 37.761,00

Nguồn: VPBS