ông Bùi Quang Tín là ai - các bài viết về ông Bùi Quang Tín là ai, tin tức ông Bùi Quang Tín là ai

Sàn
VN-Index
861,79 -6,93 / -0,80%
Lúc 14/07/2020 11:59:20
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 118.308.313
GTGD: 1,93 triệu
Sàn
HNX-Index
115,21 -0,44 / -0,38%
Lúc 14/07/2020 11:59:20
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 17.596.712
GTGD: 168.448,00
Sàn
UPCOM-Index
56,91 -0,37 / -0,65%
Lúc 14/07/2020 11:59:20
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 7.357.660
GTGD: 103.667,00

Nguồn: VPBS