ô nhiễm ở Nhà máy Rạng Đông - các bài viết về ô nhiễm ở Nhà máy Rạng Đông, tin tức ô nhiễm ở Nhà máy Rạng Đông

1
Sàn
VN-Index
1.014,66 +1,89 / +0,19%
Lúc 14/11/2019 10:59:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 74.808.958
GTGD: 1,46 triệu
Sàn
HNX-Index
107,08 -0,12 / -0,11%
Lúc 14/11/2019 10:59:25
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 11.835.464
GTGD: 120.176,00
Sàn
UPCOM-Index
56,84 +0,02 / +0,04%
Lúc 14/11/2019 10:59:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 4.527.936
GTGD: 89.800,00

Nguồn: VPBS