nước Pháp - các bài viết về nước Pháp, tin tức nước Pháp

  • Bạo động áo gilet vàng và nguồn cơn khủng hoảng xã hội ở Pháp*

    Bạo động áo gilet vàng và nguồn cơn khủng hoảng xã hội ở Pháp*

    Nguồn gốc của phong trào phản kháng, cuộc khủng hoảng giá nhiên liệu nhắc lại cho chúng ta rằng sự khan hiếm tài nguyên thiên nhiên có thể gây ra những biến động "nguy hiểm", trong đất nước của chúng ta cũng như trên toàn thế giới, nhà kinh tế của Pháp Olivier Damette nhấn mạnh trong bài viết trên The Conversation và France Info.
    Tháng 12, 06,2018 | 10:18
Sàn
VN-Index
952,55 +5,54 / +0,58%
Lúc 20/05/2019 15:58:55
Cao nhất
07/06/2018
1030,79
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 381
KLGD: 131.033.332
GTGD: 2,89 triệu
Sàn
HNX-Index
105,84 +0,58 / +0,55%
Lúc 20/05/2019 15:58:55
Cao nhất
07/06/2018
118,70
Thấp nhất
06/07/2018
94,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 208
KLGD: 33.041.528
GTGD: 423.937,00
Sàn
UPCOM-Index
55,15 +0,28 / +0,51%
Lúc 20/05/2019 15:58:55
Cao nhất
29/03/2019
57,29
Thấp nhất
12/07/2018
48,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 288
KLGD: 14.678.030
GTGD: 202.121,00

Nguồn: VPBS