nữ tỷ phú - các bài viết về nữ tỷ phú, tin tức nữ tỷ phú

1
Sàn
VN-Index
846,53 +5,07 / +0,60%
Lúc 10/08/2020 11:14:11
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 138.623.902
GTGD: 2,30 triệu
Sàn
HNX-Index
113,46 +0,68 / +0,60%
Lúc 10/08/2020 11:14:11
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 31.809.399
GTGD: 340.905,00
Sàn
UPCOM-Index
56,19 -0,03 / -0,05%
Lúc 10/08/2020 11:14:11
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 6.485.413
GTGD: 93.273,00

Nguồn: VPBS