nội dung chính trong dự thảo Bộ Luật Lao động mới - các bài viết về nội dung chính trong dự thảo Bộ Luật Lao động mới, tin tức nội dung chính trong dự thảo Bộ Luật Lao động mới

1
Sàn
VN-Index
900,72 -3,26 / -0,36%
Lúc 30/09/2020 13:14:49
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 217.487.676
GTGD: 3,97 triệu
Sàn
HNX-Index
131,81 +0,07 / +0,05%
Lúc 30/09/2020 13:14:49
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 32.807.332
GTGD: 482.858,00
Sàn
UPCOM-Index
61,47 -0,05 / -0,08%
Lúc 30/09/2020 13:14:49
Cao nhất
29/09/2020
61,39
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 23.260.265
GTGD: 357.454,00

Nguồn: VPBS