niêm yết - các bài viết về niêm yết, tin tức niêm yết

1 2 3
Sàn
VN-Index
932,27 -2,50 / -0,27%
Lúc 18/02/2020 10:59:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 93.987.688
GTGD: 1,68 triệu
Sàn
HNX-Index
110,53 +0,96 / +0,88%
Lúc 18/02/2020 10:59:28
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 14.941.005
GTGD: 243.895,00
Sàn
UPCOM-Index
56,40 +0,14 / +0,25%
Lúc 18/02/2020 10:59:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 6.508.149
GTGD: 226.418,00

Nguồn: VPBS