niêm yết cổ phiếu - các bài viết về niêm yết cổ phiếu, tin tức niêm yết cổ phiếu

1
Sàn
VN-Index
811,25 +12,86 / +1,61%
Lúc 03/08/2020 13:14:53
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 202.420.915
GTGD: 3,14 triệu
Sàn
HNX-Index
109,30 +1,79 / +1,66%
Lúc 03/08/2020 13:14:53
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 27.423.338
GTGD: 289.286,00
Sàn
UPCOM-Index
55,22 +0,42 / +0,77%
Lúc 03/08/2020 13:14:53
Cao nhất
09/08/2019
58,25
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 10.040.626
GTGD: 135.664,00

Nguồn: VPBS