những lời khuyên khi đi xin việc - các bài viết về những lời khuyên khi đi xin việc, tin tức những lời khuyên khi đi xin việc

1
Sàn
VN-Index
681,25 +18,72 / +2,83%
Lúc 01/04/2020 10:59:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 139.504.622
GTGD: 1,92 triệu
Sàn
HNX-Index
95,13 +2,49 / +2,69%
Lúc 01/04/2020 10:59:26
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
31/03/2020
91,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 20.254.520
GTGD: 180.743,00
Sàn
UPCOM-Index
48,37 +0,63 / +1,32%
Lúc 01/04/2020 10:59:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 5.804.574
GTGD: 67.934,00

Nguồn: VPBS