Những lĩnh vực Nghệ An đang cần thu hút đầu tư? - các bài viết về Những lĩnh vực Nghệ An đang cần thu hút đầu tư?, tin tức Những lĩnh vực Nghệ An đang cần thu hút đầu tư?

  • Lĩnh vực nào Nghệ An đang cần thu hút đầu tư?

    Lĩnh vực nào Nghệ An đang cần thu hút đầu tư?

    "Tỉnh Nghệ An đang rất mong muốn thu hút thành công các nhà đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường khẳng định.
    Tháng 03, 08,2018 | 03:02
1
Sàn
VN-Index
991,46 +5,09 / +0,52%
Lúc 28/01/2020 15:59:57
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
01/02/2019
907,52
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 152.345.085
GTGD: 3,56 triệu
Sàn
HNX-Index
106,14 +0,55 / +0,52%
Lúc 28/01/2020 15:59:57
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
08/08/2019
99,21
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 22.520.933
GTGD: 214.746,00
Sàn
UPCOM-Index
56,22 +0,26 / +0,46%
Lúc 28/01/2020 15:59:57
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
30/01/2019
54,08
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 9.892.983
GTGD: 211.176,00

Nguồn: VPBS