Những hộ dân tại khu vực nào đang sử dụng nước sạch Sông Đà - các bài viết về Những hộ dân tại khu vực nào đang sử dụng nước sạch Sông Đà, tin tức Những hộ dân tại khu vực nào đang sử dụng nước sạch Sông Đà

  • Những hộ dân tại khu vực nào đang sử dụng nước sạch Sông Đà?

    Những hộ dân tại khu vực nào đang sử dụng nước sạch Sông Đà?

    Hiện nay, nguồn nước sạch sông Đà của Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đang cung cấp cho khu vực phía tây và phía nam Hà Nội. Một số công ty khác nhận nước của Viwasupco để phân phối cho các khu vực còn lại của Thủ đô.
    Tháng 10, 16,2019 | 01:52
1
Sàn
VN-Index
958,78 -1,52 / -0,16%
Lúc 11/12/2019 09:44:58
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 46.423.773
GTGD: 907.843,00
Sàn
HNX-Index
101,83 -0,21 / -0,21%
Lúc 11/12/2019 09:44:58
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 2.707.185
GTGD: 24.419,00
Sàn
UPCOM-Index
55,46 +0,10 / +0,18%
Lúc 11/12/2019 09:44:58
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 1.594.906
GTGD: 27.688,00

Nguồn: VPBS