Những doanh nghiệp nằm trong danh sách thanh tra năm 2019 - các bài viết về Những doanh nghiệp nằm trong danh sách thanh tra năm 2019, tin tức Những doanh nghiệp nằm trong danh sách thanh tra năm 2019

1
Sàn
VN-Index
934,07 -3,38 / -0,36%
Lúc 17/02/2020 11:59:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 109.811.768
GTGD: 1,92 triệu
Sàn
HNX-Index
109,30 -0,44 / -0,40%
Lúc 17/02/2020 11:59:26
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 19.667.074
GTGD: 216.608,00
Sàn
UPCOM-Index
56,43 -0,04 / -0,07%
Lúc 17/02/2020 11:59:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 5.288.860
GTGD: 88.431,00

Nguồn: VPBS