những cổ phiếu nhỏ lợi nhuận to - các bài viết về những cổ phiếu nhỏ lợi nhuận to, tin tức những cổ phiếu nhỏ lợi nhuận to

  • 'Nhỏ nhưng có võ': Bí mật những cổ phiếu nhỏ, lợi nhuận to

    'Nhỏ nhưng có võ': Bí mật những cổ phiếu nhỏ, lợi nhuận to

    Là những doanh nghiệp nhỏ, không phát sinh nhiều hoạt động kinh doanh nhưng Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA) hay Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp (ICC) lại sở hữu những mã cổ phiếu nhiều lần gây 'bão' trên thị trường khi liên tục báo lãi lớn, cùng với chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cao ngất ngưởng.
    Tháng 02, 12,2019 | 07:45
1
Sàn
VN-Index
990,36 -6,74 / -0,68%
Lúc 21/09/2019 14:29:17
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 203.600.240
GTGD: 5,64 triệu
Sàn
HNX-Index
104,09 +0,05 / +0,05%
Lúc 21/09/2019 14:29:17
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 25.812.635
GTGD: 341.591,00
Sàn
UPCOM-Index
56,97 +0,28 / +0,49%
Lúc 21/09/2019 14:29:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 17.239.238
GTGD: 248.640,00

Nguồn: VPBS