nhóm lợi ích - các bài viết về nhóm lợi ích, tin tức nhóm lợi ích

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
993,54 +1,70 / +0,17%
Lúc 14/10/2019 10:59:46
Cao nhất
18/03/2019
1007,92
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 83.752.075
GTGD: 1,55 triệu
Sàn
HNX-Index
106,08 +0,82 / +0,78%
Lúc 14/10/2019 10:59:46
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 16.406.814
GTGD: 211.448,00
Sàn
UPCOM-Index
57,01 +0,04 / +0,07%
Lúc 14/10/2019 10:59:46
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 3.926.955
GTGD: 80.211,00

Nguồn: VPBS