nhóm lợi ích - các bài viết về nhóm lợi ích, tin tức nhóm lợi ích

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
876,18 -0,28 / -0,03%
Lúc 10/07/2020 10:14:14
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 91.787.170
GTGD: 1,26 triệu
Sàn
HNX-Index
116,06 -0,10 / -0,09%
Lúc 10/07/2020 10:14:14
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 12.277.860
GTGD: 147.239,00
Sàn
UPCOM-Index
57,19 +0,03 / +0,05%
Lúc 10/07/2020 10:14:14
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 10.798.594
GTGD: 51.690,00

Nguồn: VPBS