NHNN xử phạt Grab - các bài viết về NHNN xử phạt Grab, tin tức NHNN xử phạt Grab

  • Grab lại bị Ngân hàng Nhà nước xử phạt

    Grab lại bị Ngân hàng Nhà nước xử phạt

    Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng 1 thuộc Ngân hàng Nhà nước vừa ra quyết định 45/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với Công ty TNHH Grab.
    Tháng 12, 26,2019 | 11:00
1
Sàn
VN-Index
869,13 +10,09 / +1,17%
Lúc 26/05/2020 15:59:14
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 328.348.697
GTGD: 5,55 triệu
Sàn
HNX-Index
110,49 +1,34 / +1,23%
Lúc 26/05/2020 15:59:14
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 63.887.538
GTGD: 743.059,00
Sàn
UPCOM-Index
55,33 +0,40 / +0,73%
Lúc 26/05/2020 15:59:14
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 20.437.719
GTGD: 282.982,00

Nguồn: VPBS