nhiệm vụ sau tết nguyên đán - các bài viết về nhiệm vụ sau tết nguyên đán, tin tức nhiệm vụ sau tết nguyên đán

1
Sàn
VN-Index
893,22 -2,75 / -0,31%
Lúc 27/02/2020 13:44:41
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 109.969.979
GTGD: 2,25 triệu
Sàn
HNX-Index
108,07 +1,46 / +1,37%
Lúc 27/02/2020 13:44:41
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 27.339.595
GTGD: 284.342,00
Sàn
UPCOM-Index
55,50 +0,16 / +0,29%
Lúc 27/02/2020 13:44:41
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 12.280.762
GTGD: 317.582,00

Nguồn: VPBS