nhiệm vụ ngành BHXH 2019 - các bài viết về nhiệm vụ ngành BHXH 2019, tin tức nhiệm vụ ngành BHXH 2019

1
Sàn
VN-Index
895,04 -0,93 / -0,10%
Lúc 27/02/2020 13:59:41
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 120.476.152
GTGD: 2,51 triệu
Sàn
HNX-Index
108,07 +1,46 / +1,37%
Lúc 27/02/2020 13:59:41
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 30.019.995
GTGD: 313.680,00
Sàn
UPCOM-Index
55,49 +0,15 / +0,27%
Lúc 27/02/2020 13:59:41
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 12.657.475
GTGD: 324.352,00

Nguồn: VPBS