Nhà máy in tiền quốc gia - các bài viết về Nhà máy in tiền quốc gia, tin tức Nhà máy in tiền quốc gia

1
Sàn
VN-Index
844,57 +1,37 / +0,16%
Lúc 11/08/2020 13:14:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 168.032.270
GTGD: 2,69 triệu
Sàn
HNX-Index
116,14 +2,50 / +2,20%
Lúc 11/08/2020 13:14:13
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 39.109.389
GTGD: 545.984,00
Sàn
UPCOM-Index
56,44 +0,14 / +0,25%
Lúc 11/08/2020 13:14:13
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 16.292.156
GTGD: 209.894,00

Nguồn: VPBS