nhà đầu tư - các bài viết về nhà đầu tư, tin tức nhà đầu tư

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
903,98 0,00 / 0,00%
Lúc 30/09/2020 09:14:48
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
131,93 +0,19 / +0,14%
Lúc 30/09/2020 09:14:48
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 3.891.464
GTGD: 29.174,00
Sàn
UPCOM-Index
61,58 +0,06 / +0,10%
Lúc 30/09/2020 09:14:48
Cao nhất
29/09/2020
61,39
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 3.490.219
GTGD: 56.412,00

Nguồn: VPBS