Nguyễn Văn Thể - các bài viết về Nguyễn Văn Thể, tin tức Nguyễn Văn Thể

1 2 3 4
Sàn
VN-Index
981,03 -6,86 / -0,69%
Lúc 22/11/2019 13:59:35
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 147.922.367
GTGD: 3,15 triệu
Sàn
HNX-Index
103,77 -0,97 / -0,93%
Lúc 22/11/2019 13:59:35
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 16.033.550
GTGD: 219.541,00
Sàn
UPCOM-Index
56,44 -0,13 / -0,23%
Lúc 22/11/2019 13:59:35
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 10.473.147
GTGD: 132.838,00

Nguồn: VPBS