nguyên nhân tử vong của ông Bùi Quang Tín - các bài viết về nguyên nhân tử vong của ông Bùi Quang Tín, tin tức nguyên nhân tử vong của ông Bùi Quang Tín

Sàn
VN-Index
869,40 +4,90 / +0,57%
Lúc 09/07/2020 09:44:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 54.136.053
GTGD: 732.055,00
Sàn
HNX-Index
115,01 +0,64 / +0,56%
Lúc 09/07/2020 09:44:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 8.978.470
GTGD: 72.320,00
Sàn
UPCOM-Index
56,95 +0,17 / +0,30%
Lúc 09/07/2020 09:44:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 4.517.923
GTGD: 62.307,00

Nguồn: VPBS