Người đi motor trên đèo Mã Pí Lèng là ai? - các bài viết về Người đi motor trên đèo Mã Pí Lèng là ai?, tin tức Người đi motor trên đèo Mã Pí Lèng là ai?

  • Công ty do Hiếu Orion sáng lập có gì?

    Công ty do Hiếu Orion sáng lập có gì?

    Công ty Cổ phần Orion Media là một công ty sáng tạo nội dung trên mạng xã hội được thành lập vào năm 2016, trong đó ông Trần Chí Hiếu (tức Hiếu Orion) góp vốn đến 65%.
    Tháng 10, 09,2019 | 04:36
1
Sàn
VN-Index
964,69 +1,42 / +0,15%
Lúc 06/12/2019 13:14:52
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 96.624.907
GTGD: 2,11 triệu
Sàn
HNX-Index
102,43 +0,06 / +0,06%
Lúc 06/12/2019 13:14:52
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 19.977.009
GTGD: 152.458,00
Sàn
UPCOM-Index
55,70 -0,16 / -0,29%
Lúc 06/12/2019 13:14:52
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 4.748.824
GTGD: 64.842,00

Nguồn: VPBS