Người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy - các bài viết về Người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy, tin tức Người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy

Sàn
VN-Index
876,46 +11,96 / +1,38%
Lúc 09/07/2020 14:59:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 306.074.038
GTGD: 5,24 triệu
Sàn
HNX-Index
116,15 +1,78 / +1,56%
Lúc 09/07/2020 14:59:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 50.062.999
GTGD: 475.244,00
Sàn
UPCOM-Index
57,16 +0,38 / +0,67%
Lúc 09/07/2020 14:59:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 24.066.686
GTGD: 317.179,00

Nguồn: VPBS