nghị định 88/2019/NĐ-CP - các bài viết về nghị định 88/2019/NĐ-CP, tin tức nghị định 88/2019/NĐ-CP

  • Mua, bán từ 100.000 USD không đúng quy định sẽ bị phạt  80-100 triệu đồng

    Mua, bán từ 100.000 USD không đúng quy định sẽ bị phạt 80-100 triệu đồng

    Từ ngày 31/12/2019, nếu mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau hoặc mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 USD trở lên… không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 80-100 triệu đồng.
    Tháng 11, 20,2019 | 09:34
1
Sàn
VN-Index
659,25 -36,81 / -5,29%
Lúc 30/03/2020 10:59:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 122.939.930
GTGD: 1,49 triệu
Sàn
HNX-Index
93,21 -4,14 / -4,25%
Lúc 30/03/2020 10:59:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
24/03/2020
95,90
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 25.584.308
GTGD: 197.593,00
Sàn
UPCOM-Index
47,62 -1,20 / -2,46%
Lúc 30/03/2020 10:59:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 10.137.169
GTGD: 93.728,00

Nguồn: VPBS