Nghị định 100 ảnh hưởng tới tiêu thụ rượu bia - các bài viết về Nghị định 100 ảnh hưởng tới tiêu thụ rượu bia, tin tức Nghị định 100 ảnh hưởng tới tiêu thụ rượu bia

1
Sàn
VN-Index
1.012,66 +3,79 / +0,38%
Lúc 02/12/2020 13:29:13
Cao nhất
27/11/2020
1004,00
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 526.095.324
GTGD: 10,75 triệu
Sàn
HNX-Index
150,36 +1,43 / +0,96%
Lúc 02/12/2020 13:29:13
Cao nhất
27/11/2020
147,67
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 190
KLGD: 52.286.296
GTGD: 769.393,00
Sàn
UPCOM-Index
68,27 +0,46 / +0,68%
Lúc 02/12/2020 13:29:13
Cao nhất
30/11/2020
66,63
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 18.217.025
GTGD: 366.719,00

Nguồn: VPBS