Ngành rượu bia - các bài viết về Ngành rượu bia, tin tức Ngành rượu bia

1
Sàn
VN-Index
1.014,03 +5,16 / +0,51%
Lúc 02/12/2020 13:44:13
Cao nhất
27/11/2020
1004,00
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 554.229.470
GTGD: 11,39 triệu
Sàn
HNX-Index
150,49 +1,56 / +1,05%
Lúc 02/12/2020 13:44:13
Cao nhất
27/11/2020
147,67
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 190
KLGD: 54.890.092
GTGD: 809.606,00
Sàn
UPCOM-Index
68,39 +0,58 / +0,86%
Lúc 02/12/2020 13:44:13
Cao nhất
30/11/2020
66,63
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 19.118.292
GTGD: 389.013,00

Nguồn: VPBS