Ngành hàng không - các bài viết về Ngành hàng không, tin tức Ngành hàng không

Sàn
VN-Index
869,55 -0,36 / -0,04%
Lúc 16/07/2020 11:59:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 131.103.163
GTGD: 2,05 triệu
Sàn
HNX-Index
115,46 -0,45 / -0,39%
Lúc 16/07/2020 11:59:23
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 21.548.517
GTGD: 257.519,00
Sàn
UPCOM-Index
57,10 +0,12 / +0,21%
Lúc 16/07/2020 11:59:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 6.409.390
GTGD: 101.375,00

Nguồn: VPBS